Spirit ShopMake a GiftSpiritual Life
About CCHAdmissionsAcademicsAthleticsGivingStudentsParentsAlumni


PagePops
You have 1 PagePop. View

Members of the CCH Athletic Hall of Fame


Class of 1940's  

George Lyon  '46 

Paul Hanneken  '48 

Ed Goetz  '47  

Robert Naber  '48  

Tom Osterman  '47

Jerry Brinkman  '49

James Dietz  '48 

Robert Ebelhardt  '49

John Graving  '48   

 Class of 1950's

Tom Davis  '50 

Don Cowie  '58 

Robert Roland '50   

Ed Tranter, Sr.  '58 

Ronald Roland  '51

Ben Ross  '58 

Roger Tieman  '56 

Dan Neville  '59 

Dan Tieman  '58 

 

 

 Class of 1960's

Ken Shields  '60 

Joe Fritz '67

Jim “Tiny” Steffen '60 

Dale Overmann '67 

Peter Fritsch  '61  

George Schloemer '67 

Dick Maile  '61 

Jim Cooper '68

Mike Fessler  '62 

Larry Erpenbeck '68

Steve Hellmann  '62 

Randy Noll '68

Roger Roedig '62

Robert Wieck '68 

Ronald Michael '64 

Charles Frazee '69 

Jim Nageleisen '65

Doug Overmann '69

Mick Burk '66

Joe Voskuhl '69

Mike Dacey '66

Mark Pfeiffer '69


 

Class of 1970's

Rick Fedders ‘70

Terry Linnemann  '73 

Donald Fritz  '70 

Rod Wieck  '73  

Paul Gregory  '70

Tom Wurtz '73 

Richard Hornsby  '70 

Brent Rutemiller '74 

Dennis Hurley  '70

Tim VanSant '74

Michael Setters  '70 

Dan Kreke '75 

John VonLehman '70

Rick Lux '75

Chuck Berger  '71

Paul Glindmeyer '76

Richard Derkson  '71 

Ron Flerlage '77

James Rippe  '71 

Dave Rechtin '78

Tom Thoss  '71 

James Volpenhein '78

Bill Topmiller  '71 

Bill Erpenbeck '79

Tim Murphy  '72 

Gary Hebbeler '79

 

Class of 1980's

Bill Bieger ‘80 

Steve Flesch  '85 

Bob Romes  '80 

Brian Mauntel '85

Bill Hentz '80

Ed Tranter, Jr.  '85  

Steve Berling '81   

Rob Detzel ‘86 

Mark Brueggemann '81

John Gompper '86

Chris Fischer '82

Jim VonHandorf  '86 

Ken Korfhagen '82

Pat Noll ‘87 

John Darpel '83

Pat Roesel ‘87 

Matt Dressman '83  

Scott Ryan  '87 

Dave Hellmann '83

Eric Wehrman ‘87 

Tim Schulte '83

Andy Bockweg ‘88 

Todd Schulte '83 

Dave Legeay '88

Rick Wessels '83

Rob Newman '88

Ted Edgington '84

Scott Tranter '88

Rob Marshall '84  

Mike Woolf '88 

Pat Niehaus '84

Mike Flesch '89

Brian Summe '84

Dan Ruh '89

Chris Cleves '85

 


Class of 1990's 

David Bresser '90 

Kevin Listerman '95

Mike Dacey ‘90   

Andy Zerhusen '95

Brian Williams '90

Nate Dusing '97

Jim Danneman '91

Ben Schreiber '97

Barry Jones '91

Artie Steinmentz '97

Dave Wilson '91

Brad Wilder '97

Matt Berger '92

Greg Deye '98

Todd Etler '92

Jarod Kees '98

Chad Cogswell '93

Brian Marshall '98

David Gronotte '93

Dan Barczak '99

Adam McCormack '93

Tom Beechem '99

Tom Goeke '94

Brad Knueven '99

Andy Listerman '94

Kurt Kreyling '99

Tony Cento '95

 

 Class of 2000-2010

Tim Grogan '02

 

Rob Harmon '02

 

 


COACHES/CONTRIBUTORS

Jack Abeln ‘70

Jack Kaelin

Pat Anneken '85

Perry and Ethel Kelly

Dick Berger '67 

Ed Kennedy

Bill Bieger 

Bill Krumpelbeck

Art Bohman 

M. Scott Knochelman 

Paul Brown  

Mike Listerman

"Doc" Brueggemann

Bob Mangine

Jerry Collins '66 

Brother Don McKee

Joe Corbett

Ray Michael '61

Bob Fossett

Bob Morris '76

Joe Hackett

Lynn Ray

Andy Hagedorn

Roy Romes

Bob Hebbeler

George Schneider

Al Hertsenberg

SCORE Committee

Mote Hils

Nick Seligman

Tim Hobbs

Steve Sorrell '75

John Horton

Dennis Walsh

 

 


Calendar     | more

1600 Dixie Highway  |  Park Hills, KY 41011  |  P (859) 491-2247  |  Contact Us  |  Directions  |  Site Map
© 2010 Covington Catholic High School  |  COVINGTON CATHOLIC HIGH SCHOOL IS AN EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE CATHOLIC DIOCESE OF COVINGTON
email pageprint pagesmall typelarge type
powered by finalsite